ראשית, חשוב להכיר את המונחים הבסיסיים

שפכים – המונח מתייחס לכלל סוגי הנוזלים המכילים תוצרי פסולת נוזליים ומועברים במערכות הביוב וההולכה מכלל המגזרים ומיוצרים במגזרים השונים (פרטי, חקלאי, עירוני ותעשייתי).
לרוב נוזלים אלו מכילים גורמים מזהמים ולכן מועברים דרך המערכות השונות למתקנים השונים לטיפול בשפכים.

מי קולחין – מים שמקורם בשפכים ועוברים תהליכי טיהור וסינון במכוני טיהור שפכים.
מים אלו משמשים לחיסכון במים שפירים כ- 70% מהם מועברים לשימוש חוזר בחקלאות.

הרקע להחלטה על התקנות

בשנת 2001, לאחר שהתקבלה ההבנה שהתקן המקובל לטיפול בשפכים ואיכותם של מי הקולחין אינו מחמיר מספיק ומשאיר פתח לסכנה פוטנציאלית של הציבור בישראל, הוחלט על הקמת ועדה מקצועית בראשותו של סמנכ”ל המשרד לאיכות הסביבה, ד״ר יוסי ענבר, במה שלימים תקרא ״ועדת ענבר״.

מטרת התקנות שנכתבו ברמה מחמירה הייתה:

  • להבטיח את תהליך הטיהור והסינון של השפכים במכוני הטיפול
  • למנוע זיהום סביבתי ותברואתי
  • להבטיח את איכותם של מי הקולחין וע״י כך להגן על בריאות הציבור ואיכות הסביבה.

תקנות אלו אשר אושרו בינואר 2010, ע״י ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

תחת השם ״תקנות בריאות העם״ (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש”ע – 2010 (תקנות ענבר), הן שמעמידות כיום את מדינת ישראל כמובילה בעולם המערבי, בכל הנוגע למניעת זיהום מקורות מים ושמירה על איכות הסביבה.

התקנות והכללים

תקנות ועדת ענבר שמו דגש מרכזי על שקיפות לציבור וחובת דיווח ופרסום של תוצאות הבדיקות השונות הנערכות למי הקולחים מדי שנה.
התקנות נקבעו על פי 37 פרמטרים שונים של איכות, ובין היתר מטילות חובות שונות על יצרני שפכים ומפעילי מתקני טיפול בשפכים בכל הנוגע לטיהור וסינון השפכים, ביניהם:

  • טיהור השפכים בהתאם לערכים מחמירים.
  • הכנת תכנית ניטור ובקרה של השפכים.
  • ביצוע דיגום של הקולחים היוצאים ממתקני הטיפול.
  • ביצוע רישום ודיווח תוצאות הבדיקות הנעשות.

* תקני איכות מי קולחים וכללי טיהור השפכים המלאים נמצאים באתר משרד הבריאות וניתן לצפות בהם בקישור:  https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut01.pdf
* המאמר נועד לתת מבוא לתקני האיכות של מי הקולחין וכללים לטיהור שפכים.
במידה ואתם מחפשים איטום ביריעות למאגרי מים ניתן לקרוא מידע נוסף בעמוד: איטום מאגרי מים.
* המאמר נכתב בעזרתו של שלום יוחננוב מ”יוחננוב שירותי ביוב” המספק ללקוחותיו שירותי ביוב וטיפול בשפכים.

פנה לייעוץ מקצועי
אנחנו כאן כדי לענות על כל שאלה שתהיה לך, בבקשה מלא את טופס יצירת הקשר ונציג מטעמנו יחזור אלייך עם תשובה מלאה ומדוייקת לכל שאלה בנושא.